11/09/2005

 

Allah'ın bu isimlerine " sayılacak isimler " denir.

Bu isimleri  ezberlemek , anlamlarını öğrenmek ,

zikrederken saymak ve dilin tesbihi haline getirmek gerekir


11:54 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

09/09/2005

01- Allah

Okunuşu:
Allah celle celâluh

 

Manası:

Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasifları ve İlâhî sifatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.

Bu isim, Allah'tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mânâsına gelen "abd" kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdul-Kerim (Abdülkerim) ismi gibi...05:49 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

02- er-Rahmânu

Okunuşu:
er-Rahmânu celle celâluh

 

Manası:
Bağışlayan, esirgeyen; bütün yarattıkları için iyilik ve merhamet isteyen; sevdiğini-sevmediğini ayırdetmeyerek bu dünyada onlara sayısız nimetler veren.05:37 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

03- er-Rahiymu

Okunuşu:
er-Rahiymu celle celâluh

 

Manası:
Bağışlayan, esirgeyen, çok merhamet eden; dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette sonsuz nimetlerle mükafatlandıracak olan.05:36 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

04- el-Meliku

Okunuşu:
el-Meliku celle celâluh

 

Manası:
Görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin, bütün kâinatın sahibi; tek ve mutlak hükümdarı.
05:36 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05- el-Kuddûsu

Okunuşu:
el-Kuddûsu celle celâluh

 

Manası:
Hatadan, gafletten, acizlikten ve her türlü eksiklikten uzak; bütün üstün ve güzel sıfatların sahibi.05:34 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

06- es-Selâmu

Okunuşu:
es-Selâmu celle celâluh

 

Manası:
1-Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran. 2-Kendisi her türlü eksiklik, ayıp, afet ve belalardan uzakta olan. 3-Cennete girmiş mutlu kullarına selâm eden.05:33 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

07- el-Mu'minu

Okunuşu:
el-Mu'minu celle celâluh

 

Manası:
1-Gönüllerde iman ışığı uyandıran. 2-Kendisine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlatan. 3-Verdiği söze güvenilen.05:32 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08- el-Muheyminu

Okunuşu:
el-Muheyminu celle celâluh

 

Manası:
Kâinatın bütün işlerini düzenleyen, gözeten, yöneten

05:31 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

09- el-Aziyzu

Okunuşu:
el-Aziyzu celle celâluh

 

Manası:
1-Değerli, şerefli, güçlü. 2-Mağlub edilmesine imkan olmayan, her zaman galip olan.

05:30 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

10- el-Cebbâru

Okunuşu:
el-Cebbâru celle celâluh

 

Manası:
1-İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten. 2-Yaratılmışların halini iyileştiren, eksikleri tamamlayan, kırılanları onaran.

05:29 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

11- el-Mutekebbiru

Okunuşu:
el-Mutekebbiru celle celâluh

 

Manası:
Herşeyde ve her olayda büyüklüğünü gösteren.

05:29 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

12- el-Hâliku

Okunuşu:
el-Hâliku celle celâluh

 

Manası:
Yoktan var eden, herşeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan.

05:28 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

13- el-Bâriu

Okunuşu:
el-Bâriu celle celâluh

 

Manası:
1-Herhangi bir modeli örnek almaksızın bütün varlıkları yaratan. 2-Herşeyin organ ve kısımlarını uygun ve dengeli bir halde yaratan.

05:27 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14- el-Musavviru

Okunuşu:
el-Musavviru celle celâluh

 

Manası:
Herşeye bir şekil ve özellik veren.

05:25 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

15- el-Ğaffâru

Okunuşu:
el-Ğaffâru celle celâluh

 

Manası:
Daima affeden, mağfireti pek çok.

00:21 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08/09/2005

16- el-Kahhâru

Okunuşu:
el-Kahhâru celle celâluh

 

Manası:
Herşeye her istediğini yapacak şekilde gâlib ve hâkim.

23:57 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

17- el-Vehhâbu

Okunuşu:
el-Vehhâbu celle celâluh

 

Manası:
Her çeşit nimeti hiçbir karşılık beklemeden devamlı ve bol bol veren.

23:48 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

18- er-Razzâku

Okunuşu:
er-Razzâku celle celâluh

 

Manası:
Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.

23:46 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

19- el-Fettâhu

Okunuşu:
el-Fettâhu celle celâluh

 

Manası:
1-Bütün anlaşmazlıkların nihâi hakemi olarak mutlak adâleti gerçekleştiren. 2-Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, iyilik kapılarını açan.

23:38 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20- el-Aliymu

Okunuşu:
el-Aliymu celle celâluh

 

Manası:
Herşeyi hakkıyla, çok iyi bilen.

23:36 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

21- el-Kaabidu

Okunuşu:
el-Kaabidu celle celâluh

 

Manası:
1- Rızkı tutan, sıkan, daraltan 2- Canlıların ruhunu alan.

23:32 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22- el-Baasitu

Okunuşu:
el-Baasitu celle celâluh

 

Manası:
1- Rızkı genişleten, açan, bol bol veren. 2- Ruhları bedenlere yerleştirip yayan.

22:04 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

23- el-Hâfidu

Okunuşu:
el-Hâfidu celle celâluh

 

Manası:
Alçaltan, zillete düşüren, yukarıdan aşağıya indiren.

21:58 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

24- er-Râfi'u

Okunuşu:
er-Râfi'u celle celâluh

 

Manası:
Yükselten, izzet ve şeref bahşeden, yukarı kaldıran.

21:49 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

25- el-Mu'izzu

Okunuşu:
el-Mu'izzu celle celâluh

 

Manası:
İzzet veren, yücelten, ağırlayan.

21:40 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

07/09/2005

26- el-Muzillu

Okunuşu:
el-Muzillu celle celâluh

 

Manası:
Alçaltan, zillete düşüren, hor ve hakîr eden.

21:13 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

27- es-Semiy'u

Okunuşu:
es-Semiy'u celle celâluh

 

Manası:
Her şeyi en iyi işiten, duyan.

21:08 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

28- el-Basiyru

Okunuşu:
el-Basiyru celle celâluh

 

Manası:
Her şeyi en iyi gören.

20:58 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

29- el-Hakemu

Okunuşu:
el-Hakemu celle celâluh

 

Manası:
Son hükmü veren, hükmeden, hakkı yerine getiren.

20:57 Écrit par Fatma | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |